Relaxace

Pokud naším pánem jsou city, je velmi obtížné zaujmout rozumný postoj a momentální vzniklé zátěžové situace zvládnout rozumem.

Ztratí se chápání času a naše emoce z minula nás ovládají i

v současnosti a ještě se posilují a vyvolávají další a další. Podaří-li se nám je jenom potlačit - obvykle se usazují v buněčné paměti (orgány, svaly, šlachy, kosti, klouby atd.) a tak po čase se ozývají bolesti, nemoci a záněty. Zkoumání nervových procesů ukázalo, že naše kůra mozková se skládá z živých buněk, které potřebují pravidelně odpočívat,aby mohly vyloučit nepotřebné informace, přijímat nové a pracovat přesně, soustavně „bez výkyvů“.

Termín relax (lat. relactio – úleva, odpočinek, ztišení) je známý všem. Pro nikoho nebude překvapením tvrzení, že relaxace napomáhá zmírnění stresu a napětí a to i po krátkém čase.

Relaxace je účinná léčba. Urychluje zotavení po jakékoli nemoci a navíc může vzniku mnoha nemocí předejít. Jako zázrakem odstraní bolesti svalů, které jsou napjaté k prasknutí aniž víte proč. Uvolní stres se všemi jeho rozličnými projevy, poruchami trávení a srdečními obtížemi. Prodlouží mám mládí a poskytne léta zdravého aktivního života. Pomůže nám ho zpříjemnit.

Většina z nás se domnívá, že bychom mohli relaxovat, kdybychom měli víc volného času. Co však uděláme, když máme volný čas?

Čím více potřebujeme relaxovat, tím méně nás naše instinkty přesvědčují, abychom to udělali. Pak jenom hledáme výmluvy a nashromažďujeme napětí a stresy, které snižují naše možnosti využívat na maximum vnitřní energii. Cítíme se podrážděni, unaveni, oslabeni, jsme náchylní k nemocem.

Každému z nás by prospěl týden v relaxačním zařízení, lázních. To však není zdaleka jediná možnost relaxace.

Metod je hodně: masáže, akupresura, aromaterapie, jóga, cvičení, tanec, muzikoterapie, léčba hlasem, báječné koupele, meditace atd. Některé z nich vám nabízí Studio Vira. Vyzkoušejte a přesvědčte se o jejich účinnosti.

 

Meditace

 

Meditace je lidmi používaná po tisíciletí, aby pomohla najít vnitřní klid a harmonii.

Meditace zvyšuje schopnost koncentrace, posiluje vnímání a přináší uvolnění při zátěžových situacích. Podstatou meditace je vyčistit mysl tím, že se soustředíme na jedinou prostou až bezvýznamnou věc, třeba obyčejné počítání. Není to zázrak, chce to jen trochu práce. Klinické studie o účincích meditace na organismus jsou povzbuzující.  

Meditace podle nich zmírňuje:

  • migrény

  • nespavost

  • snižuje uvolnění stresových hormonů 

  • špatné trávení

  • před menstruační syndrom

  • upravuje krevní tlak

  • stavy úzkosti a panické hrůzy

  • zlepšuje celkové prokrvení

Kromě toho meditace pomáhá optimálně sladit puls a dýchání a zvyšuje spokojenost s vlastní prácí a výkonem. Lékaři stále častěji poukazují na terapeutický účinek meditace a doporučují ji svým pacientům zejména ve snaze jim pomoci zbavit se stresu.

Dnes už meditace není vyhrazena jen mystikům, joginům nebo filozofům. Mnozí slavní lidé, např. T.Turner nebo R. Gere, objevili její význam. Meditační cvičení můžete provádět bez ohledu na věk nebo pracovní vypětí. Dokážete tak účinněji ovládat stres, dozvíte se o sobě více a začnete se cítit lépe.

R. Steiner o tom napsal: „ Každá chvíle, kdy usedneme,  abychom si povšimli ve svém vědomí kolik odmítavých, odsuzujících a kritických úsudků o světě a o životě v nás vězí – každá taková chvíle nás vede blíž k vyššímu poznání. A budeme stoupat rychle výš, když v takových chvílích naplníme své vědomí pouze myšlenkami, jež nás naplňují uznáním a úctou vůči světu a životu… Právě tím se člověku otvírají duchovní oči, začíná vidět kolem sebe věci, které dříve neviděl. Začíná chápat, že viděl jen část světa, který ho obklopuje.“

Meditovat se dá různými způsoby, někdo se na něco soustředí (např. na konkrétní předmět nebo tón), jiný se zase zcela stáhne do sebe, a další osoba svou pozornost zaměří na abstraktní city – lásku, strach atd. Meditace pomáhá k dosažení rovnováhy mezi oběma mozkovými hemisférami. Levá hemisféra má na starosti myšlení, mluvení a psaní. V takovém případě hodnotíme minulost a budoucnost racionálně. Pravá hemisféra přísluší intuici, fantazii a pocitu. Při smyslovém vnímání, např. při poslechu hudby, náš mozek vysílá alfavlny - jsme pasivnější a otevřenější k pocitům a to zvlášť tehdy, když vědomě prožíváme přítomnost místo budoucnosti nebo minulosti. Díky meditaci jsme v bezprostřední přítomnosti delší dobu, což znamená, že „žijeme“.

    Můžete se přihlásit na relaxační cvičení a meditace.

( obvyklé   ve středy 18:30)

tel.607864850 nebo vira.hojdova@centrum.cz