• Konstelace

   

  Pomáhají poznat skrytý vliv předcházejících generací na náš život a životy naších blízkých, a též podpořit lásku v naších vztazích a řešit problémy, které nás trápí: rodiče, děti, sourozenci, partneři, spolupracovníci, sousedi, apod.

  Existuje fenomén, který každý z nás zná:                                                                                                          

  Často neděláme to, co chceme                    

  • Ale přistihneme se, že děláme to, co jsme nechtěli

  … a tak se nám nedaří žít tak, jak bychom si přáli.
  Mnoho odborníků se dnes shoduje na tom, že víc jak polovina našich problémů nepramení z naší individuální historie, ale z historie celé rodiny. A toto spojení může způsobit choroby, náchylnost k nehodám, deprese, různá selhání, vztahové problémy mezi rodiči a dětmi či partnery, finanční problémy a podobně.

  Z tohoto důvodu techniky zaměřené na individuální práce s jedincem nejsou dostatečně účinné a je třeba použít tzv. systémovou terapii.

  Pro usnadnění se používá metoda kineziologického testování svalů. Konstelace jsou mostem přes řeku, otevřenými dveřmi, přes které ale procházíme sami. Pomáhají nám zažít pocit sounáležitosti, sebepoznání, sebepřijetí a následně vlastního vývoje.

  Kdo se může zúčastnit?

  • rodinní příslušníci
  • spolupracovníci, učitelé, žáci

  Konstelace nejsou vhodné pro:

  • osoby trpící akutními emocionálními pocity
  • osoby zrovna prožívající traumata, či silné stresové stavy   
  •  
  • Konstelace a Meditace 

    Sobota 11.5.,2024, 15:30. 

   Vztahy. Vliv myšlení na vztahy a současnost.Důvěra a komunikace, dosažení harmonie ve všem a všude. 

    

   Zveme na sebepoznávací večery, kde hlavními tématy budou: mezilidské vztahy v současnosti, dosahování svých cílů a snů.  Každé setkání nás obohatí vždy novými zkušenostmi.

   KONSTELACE umožňuji řešit vztahy mezi partnery. expartnery, rodiči a dětmi, sourozenci, kolegy, nadřízenými, podřízenými atd...

    

   Konstelace jsou hodně o emocích a často hodně silných, vidíme a prožíváme tam pláč, hněv, smích, cokoli. Hledáme to potlačené a při určitých vyřčených větách dojde k uvolnění – k odblokování. Konstelace působí nejen na toho, kdo si konstelace staví, ale také na zástupce. Navíc žádná role není náhodná, každý je svým způsobem postaven do své vlastní role. To vše působí také i na diváky, kteří se jen dívají. Protože nejde dost přesně popsat, co se v konstelacích děje, je dobře; se na ně přijít alespoň podívat -  člověk dokud neuvidí, neuvěří

    

   Můžete začít v roli diváka nebo stát v rolích zástupců nebo požádat o vlastní rozestavění. Jakákoliv forma účasti pro Vás může být přínosná, neboť na Vás konstelace působí ve všech formách účasti.

    

   Vira Hojdová Mgr.                                                                                                

  • účast 300 Kč, s postavení 400,-Kč
    

   Zvýhodněná cena pro skupiny: 

   u dvočlenné skupiny činí celková cena 500,-Kč
   u třičlenné skupiny 650,-Kč

   -  vlastní rozestavení  + 100,-Kč  

   Proto pozvěte i své přátele, zašlete jim pozvánku.Všichni jste srdečně zváni.

   Pozor i přesto, že si nestavíte vlastní konstelaci, mají na Vás jiné konstelace velký vliv, žádná Vaše cizí role "NENÍ NÁHODNÁ" vždy jste ve své vlastní roli a očišťujete se a odblokováváte.

  •  

  • Svoji účast nahlaste prosím předem, a to buď mailem: vira.hojdova@centrum.cz ,SMS nebo telefonicky 607 864 850.  608 050 919

   Těším se na  Vás!


   Adresa: Havířov - Podlesí,Dlouha tř.83. Naproti Permonu, za  studio FOVEA

  • Vira Hojdová Mgr.    

  •  

  •  
  •  
 •