Reconnection

Představuje novou formu energetického léčení, která vede naše smysly za hranice dosud známé a dostupné pro naše chápání. Není to žádná z konkrétních technik, které jsou používané dnes. Nejedná se o hypnosu nebo o autosugesce. Avšak energie reconnection pomůže např. ke zvýšení životní energie imunitního systému, ulevit bolesti, rychlejšímu zotavení po operaci či zraněních, po mozkové obrně, epilepsií a dalších onemocněních.

Jednoduše, tato energie pomáhá lidem návrat ke spojení s léčivou energií a životní sílou a také dosáhnout stavu vlastní jednoty. Tím se jim umožní realizovat celý vlastní potenciál na vyšších úrovních, kde je možná rekonstrukce DNA, schopnost léčit sebe a druhé.

Seznámit se s touto metodou můžete v knize Dr. Erica Perla „RECONNECTION – návrat k léčivé energii“.

 

Video v češtině

https://www.youtube.com/watch?v=py9vNHTKsMM&feature=youtu.be